POSLEDNJE OBJAVLJENO

Objava poziva za Skupštinu akcionara A.D. "ZVORNIKPUTEVI" Zvornik


AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU PUTEVA

"ZVORNIKPUTEVI" ZVORNIK

S A Z I V A

18. REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA

Skupština Akcionara će se održati dana 27.06.2016. godine u prostorijama Društva, u Karakaju bb, sa početkom u 14,00 časova, uz predloženi sledeći dnevni red: Dokument

 

 

 


Strana 1 od 6

Tel.:       00387 (0) 56/260-215, 490-210

Fax.:      00387 (0) 56/260-306

Adresa: Karakaj bb 75400 Zvornik

Email:    zvornikputevi@teol.net